Search Results for rada

No Image

Rada Sołecka

Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy. Korzysta z mienia komunalnego przekazanego mu uchwałami Rady Miejskiej w zarząd oraz rozporządza dochodami z…No Image

Arboretum w Książenicach

W 2018 roku z inicjatywy sołtysa Marka Szczecha, w ramach Inicjatywy Lokanej powstało w Książenicach, u zbiegu ulic Smołki –…


No Image

Razem dla Książenic

Razem dla Książnic zawiązało się w 2017 roku jako Grupa Nieformalna, którą stworzyło czworo przyjaciół – Ala, Martyna, Andrzej i…


No Image

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Sołtys i Rada Sołecka we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Leszczyn „Dzwon” organizują konkurs na nadanie nazwy książenickiemu pomnikowi przyrody –…


No Image

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Niech Chrystus Zmartwychwstały przyniesie wiosnę do każdego serca i domu. Niech obdarzy wszystkich radością i błogosławieństwem. Niech każdego dnia towarzyszy…