Wyniki wyszukiwania dla frazy: rada

Brak obrazka

Rada Sołecka

Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy. Korzysta z mienia komunalnego przekazanego mu uchwałami Rady Miejskiej w zarząd oraz rozporządza dochodami z…
Życzenia Świąteczne

„A stało się to wszystko, aby się wypełniło Słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu…


Brak obrazka

Arboretum w Książenicach

W 2018 roku z inicjatywy sołtysa Marka Szczecha, w ramach Inicjatywy Lokanej powstało w Książenicach, u zbiegu ulic Smołki –…


Brak obrazka

Razem dla Książenic

Razem dla Książnic zawiązało się w 2017 roku jako Grupa Nieformalna, którą stworzyło czworo przyjaciół – Ala, Martyna, Andrzej i…