Gotowi do Działania!

W miniony poniedziałek 17 lipca w Centrum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej w Czerwionce odbyło się spotkanie laureatów konkursu DZIAŁAJ LOKALNIE X w 2017 r. Wśród nich znaleźli się również przedstawiciele naszego sołectwa, reprezentujący grupy nieformalne: SAJOKI – Nieformalna Grupa na Rzecz Rozwoju Wsi Książenice oraz Razem dla Książenic.

Dzięki wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu Działaj Lokalnie w Książenicach zostaną zrealizowane dwa projekty.

W ramach pierwszego projektu “LUBIĘ PŁYWAĆ” odbędą się zajęcia z nauki pływania dla dzieci klas I i II naszej Szkoły Podstawowej oraz wspólne ćwiczenia na siłowni dla rodziców. Nabór do projektu trwa do 20 sierpnia br., a zajęcia będą się odbywać od września do grudnia 2017 r. Celem projektu jest aktywizacja rodziców oraz zaoferowanie dzieciom atrakcyjnej formy aktywności, jaką jest pływanie. Realizatorem projektu jest grupa SAJOKI oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Książenicach.

Kolejny projekt “Sajockiej tradycji duch i aktywny ruch” skierowany jest do wszystkich mieszkańców Książenic. Celem głównym projektu jest wzrost poczucia przynależności mieszkańców, do miejsca w którym mieszkają oraz umocnienie więzi między poszczególnymi pokoleniami. Zadanie będzie polegało na organizacji turnieju sąsiedzkiego podczas dożynek w Książenicach-najważniejszego wydarzenia sołectwa turniej zostanie przygotowany przez mieszkańców podczas warsztatów prowadzonych przez lokalnych animatorów. W trakcie spotkania jego uczestnicy opracują tematykę konkurencji turnieju, które z założenia poprzez zabawę i ruch mają nawiązywać do lokalnych tradycji ludowych. Będą to takie konkurencje jak np. przecinanie drzewa, rzut „ociepką” słomy, ubijanie piany itp. Aktywności wymagające zaangażowania, ale także kooperacji i współpracy między członkami zespołu. Zgłoszenia do rywalizacji będą możliwe w formie drużynowej. W skład drużyny będzie wchodziło 5 osób, maksymalna liczba drużyn to 8. Zmagania drużyn będzie oceniało Jury składające się m.in. z przedstawicieli Rady Sołeckiej, KGW, lokalnych przedsiębiorców. Zapisy do turnieju będą prowadzone mailowo oraz bezpośrednio u organizatorów-liczy się kolejność zgłoszeń. Dla wszystkich uczestników są przewidziane nagrody w postaci dyplomu i pamiątkowych gadżetów, zaś dla 3 zwycięskich drużyn nagrody w postaci upominków ufundowanych przez lokalnych przedsiębiorców i nie tylko: w formie bonów podarunkowych, także tych nieoczywistych. 🙂 Ponadto spośród wszystkich uczestników turnieju jury nagrodzi 3 osoby indywidualnie za „kreatywność i ducha dobrej zabawy” podczas wykonywania poszczególnych konkurencji.

Druga część zadania to opracowanie trasy rowerowej wokół sołectwa:
trasa rowerowa zostanie opracowana podczas 2 spotkań warsztatowych z mieszkańcami-efektem będzie wydanie ulotek z mapą i opisem trasy; finałem tej części będzie wspólny przejazd opracowaną trasą zakończony spotkaniem integracyjnym.

Powyższy projekt będzie realizowany przez grupę Razem dla Książenic działającą przy Stowarzyszeniu Redukowania Bierności w Czerwionce.

Już dziś zapraszamy mieszkańców Książenic do udziału w powyższych projektach. Więcej szczegółów już wkrótce!

Operatorem programu Działaj Lokalnie X jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ODL – Fundusz Lokalny Ramża. Program jest współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz  Fundacji Fundusz Lokalny RAMŻA.