Ważne adresy i telefony

Sołtys Tomasz Holeczki
44-213 Książenice, ul. Księdza Pojdy 44
tel.: 609 331 669
www.ksiazenice.net.pl

Parafia Niepokalanego Serca NMP
adres: 44-213 Książenice, ul. Księdza Jana Pojdy 72
telefon: 32 43 11 109
www.parafia.ksiazenice.net.pl

Szkoła Podstawowa w Książenicach
adres: 44- 213 Książenice, ul. Ks. Jana Pojdy 100
telefon: 32 43 11 024
https://spksiazenice.czerwionka-leszczyny.pl/

Komisariat Policji
adres: 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 40
telefon: 32 439 17 10

OSP Książenice
adres: 44-213 Książenice, ul.Klimka 13
telefon: 32 79 39 795
www.ospksiazenice.prv.pl

Straż Miejska
adres: 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9 (budynek Straży Miejskiej)
telefon: (32) 429 59 25, 431 19 28

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji:
adres: 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Nowy Dwór 20
telefon: 32 431 14 57
www.pwikcl.pl

Zarząd Dróg i Służby Komunalne (ZDiSK)
adres: 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Polna 6
telefon: 32 427 75 43
zdisk@czerwionka-leszczyny.com.pl

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
adres: 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Ligonia 5c
telefon: 32 431 14 40, 32 431 13 32
zgm@czerwionka-leszczyny.com.pl

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
adres: 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9
telefon: 32 429 59 11
www.czerwionka-leszczyny.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR)
adres: 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36a
telefon: 32 431 96 35, 32 431 88 42
www.mosir-cl.pl
mosir@czerwionka-leszczyny.com.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)
adres: 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36a
telefon: 32 431 20 39, 32 431 11 66, 32 77 828 76
ops@czerwionka-leszczyny.com.pl

Miejski Ośrodek Kultury (MOK)
adres: 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Wolności 2
telefon: 32 431 89 55, 32 427 05 55,
www.mokcl.pl
mok@czerwionka-leszczyny.com.pl

Przychodnia zdrowia w Książenicach
adres: 44-213 Książenice, ul. Ks. Jana Pojdy 98A
telefon: 32 431 29 20