Krzyże i przydrożne kapliczki

Na terenie Książenic można spotkać kilka przydrożnych, drewnianych krzyży a także kapliczki. Krzyże przydrożne są nierozerwalnie zrośnięte z krajobrazem wsi. Są one pięknym świadectwem pobożności miejscowej wspólnoty parafialnej:

  • Kapliczka Szafkowa z 1961 roku stojąca przy ul. Smołki
  • Drewniany krzyż znajdujący się przy Mniszce obok cmentarza (z 1901 r.)
  • Drewniany krzyż znajdujący się przy ulicy Klimka obok lipy
  • Drewniany krzyż znajdujący się przy ul. Ks. Jana Pojdy
  • Krzyż na cmentarzu (z lat 20-tych).
  • Krzyż misyjny na placu kościelnym pochodzi z 1952 r.
  • U zbiegu ul. Klimka z ul. Ks. Jana Pojdy naprzeciwko kościoła stoi Figura Ukrzyżowania, czyli tzw. Kamienna Boża Męka, z 1898 r.
  • Kapliczka szafkowa nieopodal kościoła