Arboretum w Książenicach

W 2018 roku z inicjatywy sołtysa Marka Szczecha, w ramach Inicjatywy Lokanej powstało w Książenicach, u zbiegu ulic Smołki – Księdza Pojdy – Nad Potokiem, mini arboretum. Teren ten, był przez laty wykorzystywany jako składowisko kruszywa do utwardzania dróg, wcześniej w tym miejscu stały konterenery na śmieci, a jeszcze wcześniej, dawno temu kiosk.

Arboretum (łac. arbor, arboris – drzewo), ogród dendrologiczny, dendrarium – miejsce, w którym kolekcjonuje się drzewa i krzewy oraz zwykle prowadzi się badania nad nimi. Przy arboretach działają często placówki naukowe badające morfologię, anatomię, ekologię, fizjologię i genetykę roślin drzewiastych oraz możliwości aklimatyzacji gatunków obcych. Arboreta funkcjonować mogą jako placówki samodzielne, ale stanowić też mogą część ogrodów botanicznych o wszechstronnych kolekcjach. Gatunki dawniej nasadzano w kolekcjach arboretów głównie kierując się względami estetycznymi. Współczesne kolekcje gromadzą różne gatunki według kryterium ekologicznego (tworząc grupy o podobnych wymaganiach siedliskowych) lub systematycznego (grupując gatunki i rodzaje spokrewnione).

Według definicji formalnej arboretum jest szczególnym rodzajem ogrodu botanicznego, którego zasady tworzenia i funkcjonowania w Polsce definiuje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody[3]. Kolekcje drzew i krzewów w oficjalnym wykazie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska definiowane są jako ogrody botaniczne. W szerszym ujęciu arboretum to dowolna powierzchnia służąca uprawie kolekcji drzew i krzewów.

Grupa Inicjatywna wraz z Radą Sołecką i mieszkańcami Książenic uporządkowali działkę znajdującą się w centrum naszego sołectwa oraz posadzili w tym miejscu około 50 rodzajów roślin. Wyznaczone zostały ścieżki i rozplantowany został kamień. W roku 2019 podjęto kolejne kroki, aby ogród mógł służyć mieszkańcom i odwiedzającym Książenice gościom: m.in. wysypano kolejną porcję kamienia miedzy roślinami, rów melioracyjny został uporządkowany i wzmocniony płytami ażurowymi, pojawiły się kolejne metry agrowłókniny, pojawią się również tabliczki przy wszystkich posadzonych roślinach.

Również w roku 2019 Stowarzyszenie Razem dla Książenic, w ramach Działaj Lokalnie stworzyło projekt „Robaczki mają moc!”. Dzięki niemu w naszym arboretum pojawiły się ławki, donice, stojaki rowerowe oraz domki dla owadów. W ramach projektu do arboretum zostali zaproszeni uczniowie Szkoły Podstawowej w Książenicach, którzy mieli przyjemność uczestniczyć w warsztatach pszczelarskich. Zajęcia miały na celu zainteresowane młodego pokolenia pszczelarstwem, oraz uświadomienie im jak ważną rolę pełnią pszczoły w naszym ekosystemie.

Warto również wspomnieć o innej inicjatywnie z roku 2019 w ramach Działaj Lokalnie. Dzięki niej nasze książenickie arboretum wzmogaciło się o mini biblioteczkę. Stało się tak za sprawą projektu „Podziel się Książką” realizowanego przez Stowarzyszenie Redukowania Bierności z Czerwionki – Leszczyn. Z biblioteczki można zabrać dowolną książkę, pod warunkiem zostawienia tam innej. Podobne biblioteczki można znaleźć na placu rekreacyjnym w Czerwionce-Leszczynach oraz w parku przy ul. Sportowej w dzielnicy Leszczyny. Biblioteczki już zainstalowane znajdziecie w Palowicach przy OSP Paliwice i w Bełku na Placu Słonecznym.