Zapraszamy na Zebranie Wiejskie

Sołtys Sołectwa Książenice
zawiadamia,
że w dniu 21 marca 2013 r. o godz. 17:00
w Szkole Podstawowej w Książenicach
odbędzie się
Zebranie Wiejskie
zwołane na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Temat zebrania: Informacja na temat nowych zasad gospodarowania odpadami.Uczestnicy zebrania otrzymają deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą mogli wypełnić i złożyć przy pomocy obecnych pracowników Urzędu Gminy i Miasta.