Nowy książenicki logotyp

Miło nam poinformować, że wraz z wydaniem książki pt. „Najstarsze dzieje Książenic”, odświeżony został również funkcjonujący logotyp/herb Sołectwa. Niebawem nowe logo zacznie funkcjonować w naszym serwisie. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na jego temat, przygotowane przez Pana Damiana Halmera.Logo oparte jest na oficjalnych pieczęciach Gminy Książenice używanych w okresie międzywojennym. Wizerunek
ten zachował się w materiale archiwalnym z lat 1923-1939 zachowanym w Archiwum Państwowym w Katowicach i Archiwum Państwowym w Katowicach oddział w Raciborzu. Pieczęć Gminna Książenic składała się z dwóch obręczy
zewnętrznych z napisem: GMINA KSIĄŻENICE * powiat rybnicki * Wewnątrz znajdowała się tarcza herbowa typu rycerskiego (tarcza gotycka) z wizerunkiem głowy mężczyzny w kołnierzu kolczym. Twarz mężczyzny przedstawiona była z tzw. półprofilu, wzrok postaci skierowany w lewą (heraldycznie) stronę. W klejnocie umieszczono głowę mężczyzny ubraną kaptur kolczy z nałożoną koroną otwartą (jej kształt przypomina heraldyczną koronę książęcą, co
może mieć związek z nazwą wsi). Postać w klejnocie ukazana z profilu, wzrok skierowany w prawą (heraldycznie) stronę. W omawianym okresie pieczęć gminna uległa jednej zmianie – na przełomie 1933/1934 zmianie uległ krój czcionki w otoku oraz fraza „powiat rybnicki” pisana była od tej pory majuskułą. Pieczęć odbijano w kolorze czerwonym lub sepii. Po 1939 roku Książenice nie miały już swej wizerunkowej pieczęci, a o opisanej wyżej zapomniano. W publikacjach i świadomości mieszkańców pojawiała się kilkukrotnie niezbyt wierna reprodukcja z wyraźnie zmienionym wizerunkiem (twarz ukazana z profilu a nie z półprofilu), o uproszczonym kształcie tarczy
i bez klejnotu. W tej formie pojawiała się okazjonalnie jako logotyp sołectwa. Obecnie zaproponowany logotyp jest wierniejszą rekonstrukcją oryginalnej pieczęci. Jego opracowania merytorycznego w oparciu o odnalezione materiały archiwalne dokonał historyk Damian Halmer, projekt graficzny wykonała Justyna Lach z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Co ciekawe, postać z pieczęci ma bardzo wyraźny pieprzyk na policzku, widoczny w obu pieczęciach gminnych. Może on oznaczać konkretnego księcia, co będzie przedmiotem dalszych badań.

Plakat