Konkurs fotograficzny: Wieś województwa śląskiego okiem obiektywu

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym, którego
celem jest promowanie walorów kulturowych i przyrodniczych śląskiej wsi oraz dobrych praktyk służących zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, które amatorsko lub profesjonalnie zajmują się fotografowaniem i są zameldowane na terenie województwa śląskiego. Organizatorem konkursu jest Zarząd Województwa Śląskiego.Zdjęcia nadesłane do konkursu będą oceniane w trzech kategoriach:

  • I kategoria – Tradycja
  • II kategoria – Krajobraz
  • III kategoria – „Dobre praktyki” w zakresie rozwoju śląskiej wsi

Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedno zdjęcie w jednej z trzech kategorii konkursu. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

Prace konkursowe wraz z niezbędnymi formularzami należy przesłać do 20 września br. na adres:


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice,
Wydział Terenów Wiejskich – Sekretariat Regionalny KSOW

z dopiskiem „Konkurs fotograficzny – Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu”.

Wszystkie niezbędne informacje, regulamin i formularz znajdują się na stronie internetowej slaskie.ksow.pl