Zapraszamy na Zebranie Wiejskie

Sołtys Sołectwa Książenice zawiadamia, że w dniu 18 września 2013 r. (środa) o godz. 18:00 w sali OSP w Książenicach
odbędzie się Zebranie Wiejskie.Temat zebrania:

  • Wybór zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2014
  • Informacja o planowanym referendum w sprawie podziału gminy Czerwionka-Leszczyny na 3 jednostki:
    • Miasto Czerwionka (obejmujące dzielnice Czerwionka, Czuchów, Dębieńsko),

    • Leszczyny (obejmujące dzielnicę Leszczyny, sołectwa Książenice i Przegędza),

    • Bełk (obejmująca sołectwa Bełk, Palowice, Stanowice, Szczejkowice).