Projekt „Nowoczesna Biblioteka” w Książenicach

Fundusz Lokalny „Ramża” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nadal kontynuuje działania zmierzające do wzbogacenia oferty edukacyjnej Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach.

Tym razem w partnerskiej współpracy z Biblioteką Publiczną, Fundacja od 1 października rozpoczęła realizację kolejnego projektu pod nazwą „Nowoczesna Biblioteka” skierowanego do młodzieży w wieku 14-18  lat, zamieszkującej  sołectwa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Projekt „Nowoczesna  biblioteka” będzie realizowany do 28.02.2014 r. W ramach projektu, dla 16-osobowej grupy młodzieży, zostaną przeprowadzone m.in. następujące  działania:
– warsztaty dotyczące nowoczesnych technik uczenia się ( w tym kurs szybkiego czytania);
– warsztaty dotyczące porozumiewania się w języku ojczystym i redagowania tekstów literackich;
– spotkanie z autorem literatury młodzieżowej.

Młodzież sporządzi recenzje przeczytanych książek, które następnie zostaną wydane w formie folderu.
– Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie wśród młodzieży na takie formy edukacji, której  nie zapewnia szkoła, a jednocześnie jest to dobry sposób na spędzanie czasu wolnego. Młodzież sama wybierze książki, które chce przeczytać, a następnie sporządzi ich recenzje. Swoje umiejętności młodzież będzie mogła sprawdzić komentując spotkanie autorskie i przeprowadzając wywiad –  informuje Marcin Stempniak, współtwórca projektu.

– Tym razem zajęcia będą odbywały się w bibliotece w Książenicach, czyli filii nr 7  Biblioteki  Publicznej  w Czerwionce-Leszczynach. Wychodzimy naprzeciw młodzieży z Książenic, która w zdecydowanej większości  już zgłosiła chęć udziału w projekcie. Zapraszamy do udziału w projekcie.  Są jeszcze wolne miejsca – dodaje Ewa Kluczniok, Prezes Funduszu Lokalnego „Ramża”.

Szczegółowe informacje można znaleźć na  www.ramza.org oraz pod numerami telefonów: 503127728 (Ewa Kluczniok) oraz 609234080 (Marcin Stempniak).

Projekt „Nowoczesna biblioteka” realizowany jest w ramach Priorytetu IX POKL, Działanie 9.5 oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich przez Fundusz Lokalny „Ramża” w okresie 1.10.2013r.-28.02.2014r.

źródło: www.IRG.pl