Referendum w sprawie podziału gminy odbędzie się w niedzielę 29.12.2013 r.

Głosowanie odbędzie się w lokalu wyborczym w Szkole Podstawowej w Książenicach, w godzinach 7-21.Przedmiotem referendum jest podział gminy Czerwionka-Leszczyny na 3 jednostki – Czerwionkę, Leszczyny i Bełk. Aby referendum było ważne musi wziąć w nim udział 30% mieszkańców gminy uprawnionych do głosowania.