Projekt „Młodzi. Kreatywni. Aktywni.”

Fundusz Lokalny „Ramża” zaprasza młodzież z terenów wiejskich Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny do udziału w projekcie „Młodzi. Kreatywni. Aktywni.” Projekt umożliwi skorzystanie z szkoleń tematycznych, włączy w proces tworzenia narzędzi promocyjnych dla gminy i sołectw. Jego celem jest budowanie postaw przedsiębiorczych oraz indywidualnej kreatywności każdego z uczestników.Projekt pn. „Młodzi. Kreatywni. Aktywni.” jest wyjątkową inicjatywą, która angażuje młodzież zamieszkującą tereny wiejskie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Projekt umożliwia skorzystanie z szkoleń tematycznych, włącza w proces tworzenia narzędzi promocyjnych dla gminy oraz poszczególnych sołectw.
Jego głównym celem jest budowanie postaw przedsiębiorczych oraz indywidualnej kreatywności każdego z uczestników.    
Projekt realizowany jest przez Fundusz Lokalny „Ramża” w okresie luty 2014 r. – lipiec 2014 r.    

Rekrutacja: w trakcie (należy wypełnić arkusz rekrutacyjny i przesłać na podany niżej adres e-mail)
Działania: Projekt jest ścieżką zdobywania umiejętności teoretycznych oraz praktycznych.
Oferuje szkolenia z takich tematów jak: promocja, marketing, fotografia, obróbka zdjęć;
questing:
http://questing.pl/co-to-jest-questing/
http://www.bestquest.pl/o-questingu
http://www.greenways.pl/pl/czym-jest-questing
http://questy.com.pl/pl/o-questingu/

Na każdym etapie szkoleń uczestnicy projektu otrzymają materiały szkoleniowo-edukacyjne.

Uczestnicy będą mieli możliwość samodzielnie (pod okiem animatora) stworzyć kampanię promującą ich miejscowość. W tym celu opracowana zostanie gra terenowa, tzw. „questing” oraz dodatkowe narzędzia zaplanowane wcześniej przez uczestników. W trakcie projektu będą oni mieli okazję zdecydować o przeznaczeniu puli środków finansowych. Udział w realizacji projektu będzie znaczącym elementem w CV uczestnika.
Uczestnicy: Projekt umożliwia udział 30 osobom zamieszkującym tereny sołectw Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. W projekcie mogą zatem wziąć udział mieszkańcy Bełku, Książenic, Palowic, Przegędzy, Stanowic, Szczejkowic.
W wybranych 3 sołectwach (na podstawie zgłoszeń uczestników) utworzymy ok. 10 osobowe grupy zainteresowanych omawianą tematyką. Projekt przeznaczony jest dla młodzieży szkół gimnazjalnych, szkół średnich oraz studentów studiów licencjackich (więcej informacji w regulaminie).
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Dodatkowe szczegóły dostępne są u Lidera projektu oraz pod adresem e-mail: garbacz.sebastian@gmail.com
Szczegółowe dane dot. projektu, a także formularze zgłoszeniowe można znaleźć pod adresem http://www.ramza.org/150/mlodzikreatywniaktywni.htm