Zbliża się termin zapłaty opłaty za śmieci

Opłatę za śmieci można uiścić w dniach:
10.04.2014 (czwartek) w godz. 17:00 – 19:00 – w sali OSP
11.04.2014 (piątek) w godz. 17:00 – 19:00 – w sali OSP
14.04.2014 (poniedziałek) w godz. 17:00 – 19:00 – w sołtysówce
Wyjątkowo, w czwartek i piątek, opłata będzie zbierana na sali OSP w Książenicach