Akcja „Oddaj zużyty telefon komórkowy – odbierz nowy aparat fotograficzny”

Szkoła Podstawowa w Książenicach bierze udział w II ogólnopolskiej edycji ekologicznej akcji pod hasłem „Oddaj zużyty telefon komórkowy – odbierz nowy aparat fotograficzny”. Celem akcji jest zbiórka zużytych i uszkodzonych telefonów komórkowych. Szkoły, które zbiorą największą ilość telefonów w przeliczeniu na ucznia zostaną nagrodzone aparatami fotograficznymi firmy Canon. Uczniowie wraz z Dyrekcją Szkoły gorąco zachęcają do włączenia się w akcję.Informacja dotycząca akcji:
W związku z nadchodzącym “Dniem Ziemi – 2014″ zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w II edycji ogólnopolskiej akcji ekologicznej pod hasłem „ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY – ODBIERZ NOWY APARAT FOTOGRAFICZNY”.

Przypominamy, że zużyte, uszkodzone telefony komórkowe zawierają metale ciężkie takie jak ołów oraz kadm i są zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego, szczególnie wody i gleby. Zapraszamy do dołączenia się Waszej placówki do ogólnopolskiej akcji ekologicznej, w której zebrane zużyte lub uszkodzone telefony zostaną przekazane do profesjonalnego recyklingu. Akcję kierujemy szczególnie do samorządów uczniowskich szkół. Honorowy patronat nad naszymi działaniami objął profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Pan Zbigniew Nęcki.

W poprzedniej edycji naszej akcji wzięły udział szkoły z całej Polski zbierając średnio po ok. 4 kg telefonów na 100 uczniów. Zwycięskie szkoły publikujemy na stronie internetowej www.ekophone.pl

Regulamin akcji:

    – Do 09.05.2014 szkoła (np. samorząd uczniowski) przeprowadzi wśród uczniów zbiórkę zużytych, starych telefonów komórkowych bez baterii. Stan techniczny telefonów nie ma żadnego znaczenia. Telefon nie musi być sprawny i może być uszkodzony.
    – Po przeprowadzeniu akcji zebrane telefony należy zapakować do możliwie najmniejszego, stabilnego pudełka kartonowego. Paczkę należy przygotować do transportu, tzn. zakleić taśmą.
    –  Prosimy następnie np. opiekuna samorządu uczniowskiego o powiadomienie nas, poprzez wysłanie e-mail na adres: biuro@ekophone.pl. Prosimy o skorzystanie z gotowego formularza, który znajduje się na końcu niniejszego tekstu.
    –  Odbierzemy na własny koszt paczkę z telefonami, które zostaną następnie przekazane specjalistycznej firmie recyklingowej dokonującej profesjonalnej utylizacji urządzeń elektronicznych.
    – Szkoły które zbiorą większą ilość telefonów w przeliczeniu na ucznia i zaproponują ciekawe  hasło ekologiczne otrzymają atrakcyjne cyfrowe aparaty fotograficzne firmy Canon. Każda szkoła ma jednakowe szanse na nagrody, ponieważ liczy się aktywność wyrażona w relacji ilości kg telefonów do ilości uczniów w szkole. Np. 3 kg telefonów zebrane przez 200 uczniów daje wynik 0,015, ale 2 kg zebrane przez 100 uczniów daje lepszy wynik 0,02.

Zwycięskie szkoły zostaną opublikowane na naszej stronie www.ekophone.pl