Zapraszamy na Zebranie Wiejskie

Sołtys Sołectwa Książenice zawiadamia, że w czwartek, 29 maja 2014 r. o godz. 18:00 w OSP w Książenicach
odbędzie się doroczne sprawozdawcze Zebranie Wiejskie. W trakcie zebrania odbędą się wybory delegatów na Walne Zebranie Gminno-Miejskiej Spółki Wodnej Czerwionka-Leszczyny na lata 2015-2019Wybierzemy 8 delegatów.