„Karta Gminy dla całej rodziny”

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny zaprasza rodziny wielodzietne do udziału w programie „Karta Gminy dla całej rodziny”, czyli do skorzystania z rabatów i ulg dla dużych rodzin mieszkających na terenie gminy i miasta Czerwionka – Leszczyny.Wnioski o wydanie karty można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce przy ul. 3 Maja 36b (tel. 32 4312039).
Z programu może skorzystać każda rodzina (bez względu na kryterium dochodowe), która ma na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku 18 lub do 25 (w przypadku gdy dziecko się uczy lub studiuje) roku życia. Ograniczenie wieku nie obowiązuje w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znaczym stopniu niesprawności, bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

Szczegóły można znaleźć na stronie Czerwionki – Leszczyn  www.czerwionka-leszczyny.pl