Ukończenie remontu drogi dojazdowej obok szkoły i ośrodka zdrowia

W minionym tygodniu ukończony został remont drogi dojazdowej do parkingu obok szkoły i ośrodka zdrowia.
Droga została wykonana z betonowej kostki, obok drogi wykonano odwodnienie.

Decyzja o utwardzeniu drogi zapadła na zebraniu wiejskim we wrześniu ubiegłego roku. Mieszkańcy jednogłośnie poparli wniosek sołtysa, o przekazanie na I etap drogi całości funduszu sołeckiego na rok 2014 w kwocie 21 844,60 zł. Niestety, kwota ta była zbyt mała, aby drogę wykonać w całości. Na prośbę sołtysa, po przeanalizowaniu budżetu, p. Burmistrz zgodził się dofinansować budowę drogi kwotą 30 000 zł, dzięki czemu udało się od razu położyć kostkę aż do wejścia na plac zabaw.

W galerii zdjęć można znaleźć kilka zdjęć z remontu.