Zawiadomienie o wykonywanych pracach geodezyjnych

Na terenie powiatu rybnickiego w okresie od marca do czerwca 2015 r. wykonywane są terenowe prace geodezyjne w związku z realizacją projektu „Zintegrowany system Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim”. Prace polegać będą m. in. na pomiarach budynków na zewnątrz.Szczegółowe informacje znajdują się w piśmie Starosty:

Pismo Starosty