Zbliża się termin opłaty za śmieci

Opłatę za śmieci można będzie uiścić w sołtysówce w dniach:
13.04.2015 (poniedziałek) w godz. 17:00 – 19:00
14.04.2015 (wtorek) w godz. 17:00 – 19:00
15.04.2015 (środa) w godz. 17:00 – 19:00
Uwaga osoby opłacające samodzielnie – nieznacznie zmieniły się stawki.W związku z wejściem w życie w dniu 01.02.2015 r. nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega zaokrągleniu (art. 6q ust.2). Zmiana dotyczy dokonujących płatności za jedną oraz za trzy osoby. 

Ponadto od 1.02. 2015 r. wzrosła stawka za wywożenie śmieci z tytułu działalności gospodarczej: Szczegóły:

http://ekoakcja.czerwionka-leszczyny.pl/uploads/pdf/stawka%20op%C5%82aty%202015.pdf