Zakończenie remontu przepustu przy ulicy Nad Potokiem

W minionym tygodniu zakończył się remont przepustu przy ulicy Nad Potokiem. Remont objął demontaż starego przepustu, położenie dwóch rur, ich obudowanie, uporządkowanie okolicznych zakończeń drenarskich oraz dobudowanie kratki ściekowej. W okolicach przepustu koryto obłożono betonowymi płytkami i ażurami. Ponadto w ramach prac naprawiono też ścianki sąsiedniego przepustu – przy skrzyżowaniu z ul. Smołki. Koszt prac 60 000 zł (w tym ponad 11 000 zł podatku VAT).Równocześnie dobiega końca czyszczenie wybranych fragmentów potoku przez Spółkę Wodną