Reaktywacja przystanku autobusowego przy ulicy Brzozy

W dniu 02.09.2015 r. od godz. 10.00 uruchomiony został przystanek autobusowy przy ul. T. Brzozy – w nowej lokalizacji, obok posesji nr 6. Utworzenie przystanku było możliwe dzięki decyzji Państwa Małgorzaty i Jerzego Waluś, którzy już w kwietniu zadeklarowali, że bezinteresownie zgodzą się na umieszczenie przystanku na części ich działki. Od kwietnia do września trwały urzędowe procedury związane z lokalizacją przystanku tj. wytyczenie dokładnej granicy geodezyjnej, wykonanie projektu organizacji ruchu, uzyskanie stosownych zezwoleń, wreszcie postawienie słupka i pomalowanie drogi.

Rozkład jazdy:

W imieniu mieszkańców Książenic składam Państwu Małgorzacie i Jerzemu Waluś gorące podziękowania za bezpłatne udostępnienie gruntu i zgodę na lokalizację przystanku.

sołtys Książenic

Marek Szczech