Zapraszamy na Zebranie Wiejskie

Sołtys Sołectwa Książenice zawiadamia, że w dniu 16 września 2015 r. (środa) o godz. 18:00 w sali OSP w Książenicach odbędzie się Zebranie Wiejskie. Tematem zebrania będzie podział środków z funduszu sołeckiego na rok 2016.Zapraszamy!