Opóźnienie terminu płatności pierwszej raty podatku rolnego i od nieruchomości

Ustawowy termin płatności pierwszej raty podatku rolnego i od nieruchomości to 15.03. Wszystko wskazuje na to, że w związku z ubiegłoroczną modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w tym roku termin 15.03 nie będzie dochowany, gdyż mieszkańcy nie otrzymają na czas decyzji wymiarowych.W ubiegłym (2015) roku, Starostwo Powiatowe w Rybniku przeprowadziło modernizację ewidencji gruntów i budynków. Konieczność jej wykonania wynikała z przepisów – a dokładniej z Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa. W wyniku modernizacji, Starostwo przesłało do Gminy ok. 15 000 zmian, które obejmują ok. 95 % podatników podatku rolnego i od nieruchomości.  Obecnie pracownicy Urzędu są w stanie wprowadzić do ewidencji podatkowej ok. 800 zmian na tydzień. Od przyszłego tygodnia do prac tych zostaną delegowane kolejne osoby, co powinno przyspieszyć wprowadzanie i weryfikację danych, niemniej jednak proces ten jeszcze trochę czasu potrwa. Po wprowadzeniu zmian, każdy podatnik, którego będą one dotyczyć, otrzyma informację, którą powinien zaakceptować i zwrócić do Urzędu. Po zwrotnym otrzymaniu informacji, Urząd wyda decyzję o wysokości podatku, która będzie płatna w terminie 14 dni (I rata). Decyzja dotyczyć będzie jeszcze końcówki roku 2015, gdyż wtedy modernizacja  ewidencji została zatwierdzona. Na skutek modernizacji możliwa jest zmiana wysokości podatku zarówno w górę, jak i w dół, w zależności od zmian powierzchni pomierzonych gruntów, lub ich innej klasyfikacji. Obecnie Urząd nie posiada danych, czy średnio będzie to podwyżka, czy obniżka podatków. Więcej będzie wiadomo po wprowadzeniu wszystkich zmian do ewidencji podatkowej. Warto jednakże zaznaczyć, że pod koniec ubiegłego roku, Rada Miejska podjęła decyzję o zmniejszeniu stawek podatku od nieruchomości średnio o ok. 1,2 %.