Sprawozdania oraz treści uchwał

Prezentujemy treści sprawozdań z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w latach 2013-2016, a także uchwał, które w tym czasie zostały podjęte.Pliki z wyżej wymienionymi treściami znajdują się w zakładce DOKUMENTY – zapraszamy do lektury.