Kolejna podwyżka opłat za wywóz śmieci

Wydział Gospodarowania Odpadami Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że od 1 stycznia 2017 zmienia się wysokość stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Za segregowane odpady zapłacimy 15 złotych miesięcznie od osoby w nieruchomościach zamieszkałych przez maksymalnie cztery osoby, a 11 złotych miesięcznie od osoby – za piątą i każdą kolejną osobę mieszkającą na nieruchomości. 25 zł miesięcznie zapłacą osoby, które nie prowadzą selektywnej zbiórki odpadów. Mieszkańcy nie są zobowiązani do składania nowych deklaracji, otrzymają do domu zawiadomienie o wysokości nowych stawek oraz terminach opłat.

„Jesteśmy zmuszeni podnieść stawki, ponieważ wciąż bardzo wzrasta ilość odpadów na terenie naszej gminy. W 2012 roku odebraliśmy ponad 12 tysięcy ton odpadów, a w ciągu jedenastu miesięcy tego roku aż blisko 18 tysięcy ton – mówi Elżbieta Student, naczelnik wydziału gospodarowania odpadami. – Z punktu widzenia ochrony środowiska dobrze, że wszystkie odpady są odbierane i w odpowiedni sposób zagospodarowywane w systemie. Znacznie spadła ilość śmieci wyrzucanych na przykład do lasów. Wzrasta też świadomość mieszkańców o potrzebie właściwie prowadzonej gospodarki odpadami, co ma istotne znaczenie ekologiczne. Jednak, należy pamiętać o tym, że jednym z głównych założeń gospodarki odpadami jest ograniczenie powstawania odpadów”.

Szczegóły można znaleźć na stronie Czerwionki – Leszczyn