Informacja dla mieszkańców dotycząca usuwania drzew i krzewów

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2017 r. nowelizacji ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody informuje się, że nie ma już obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, rosnących na nieruchomościach należących do osób fizycznych, usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W pozostałych przypadkach (zarządcy dróg, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, przedsiębiorcy, osoby fizyczne usuwające drzewa i krzewy na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej itp.) nadal istnieje konieczność uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, jeśli:

  • powierzchnia krzewu albo krzewów rosnących w skupisku przekracza 25 m2
  • obwód pni drzew na wysokości 130 cm przekracza 100 cm w przypadku gatunków szybkorosnących, takich jak: topole, wierzby, kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon srebrzysty, robinia akacjowa, platan klonolistny
  • obwód pni drzew na wysokości 130 cm przekracza 50 cm dla pozostałych gatunków drzew.

Źródło: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny