Zakończenie inwestycji z funduszu sołeckiego 2016

W końcówce grudnia 2016 r. zakończona została inwestycja p.n. „Wykonanie utwardzenia łącznika ulic Powstańców i Zielonej – etap I” sfinansowana z funduszu sołeckiego na rok 2016.Z funduszu sołeckiego wykonane zostało utwardzenie drogi. Wcześniej, z funduszy gminnych konieczne było wykonanie projektu wraz z operatem wodno-prawnym oraz odwodnienie terenu, co spowodowało znaczne wydłużenie terminu realizacji inwestycji. W bieżącym roku inwestycja będzie kontynuowana ze środków funduszu sołeckiego na rok 2017.