Zapraszamy na Zebranie Wiejskie – aktualizacja

Zebranie Wiejskie w sprawie wyboru Rady Sołeckiej odbędzie się w dniu 12.01.2017 r. o godz. 18.00 na Sali OSP w Książenicach.

Tematyka zebrania przewiduje

  1. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres 2012 – 2016,
  2. Wybór Rady Sołeckiej na kadencję 2016-2020.

Oficjalne ogłoszenie Burmistrza

Uwaga !

W wyborach mogą wziąć udział Mieszkańcy Sołectwa Książenice posiadający dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

W wypadku posiadania dowodu osobistego bez adresu zamieszkania, preferowanym dokumentem jest prawo jazdy (pozwoli przyspieszyć proces głosowania).