Zapraszamy na doroczne, sprawozdawcze Zebranie Wiejskie

Sołtys Sołectwa Książenice zawiadamia, że w czwartek, 18 maja 2017 r. o godz. 18:00 na sali OSP w Książenicach
odbędzie się doroczne sprawozdawcze Zebranie Wiejskie.Serdecznie zapraszamy !