Zmarł Rainhard Pawlas

Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 27.08.2017 r. zmarł Rainhard Pawlas, były dyrektor i budowniczy Szkoły Podstawowej w Książenicach, były sołtys i wieloletni działacz społeczny, wyjątkowy człowiek.

Rainhard Pawlas

Urodził się 1939 r. w Książenicach i tu całe życie mieszkał. Pracę w zawodzie nauczycielskim rozpoczął po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Rybniku w 1959r. Zaczynał w obecnej Szkole Podstawowej nr 4 w Czerwionce, gdzie pracował 10 lat, przez ostatnie dwa lata pełnił funkcję kierownika szkoły. Drugą i ostatnią placówką oświatowo-wychowawczą była Szkoła Podstawowa w Książenicach, której dyrektorem był aż do przejścia na emeryturę w 1991r.

Oprócz ogromnego zaangażowania w pracy zawodowej zawsze znajdował czas na działalność społeczną. Przez cały okres pracy zawodowej był aktywnym działaczem ZNP, do funkcji prezesa ogniska włącznie. W latach 60. był długoletnim członkiem zarządu, a potem prezesem klubu sportowego Unia Książenice. Pełnił funkcję przewodniczącego Powiatowego Związku Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych (był przewodnikiem górskim). Przez trzy kadencje był radnym, wieloletnim przewodniczącym Rady Sołeckiej w Książenicach, sołtysem i członkiem Rady Sołeckiej. Był przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy Szkoły w Książenicach i udało mu się spełnić wielkie marzenie – w 1980r. wybudowana została nowa szkoła, a w 1985r. sala gimnastyczna. Przez wiele lat pełnił funkcję ławnika Sądu Okręgowego w Katowicach.

Za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz działalność społeczną otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń, z których najbardziej sobie cenił: Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1989 r.), Medal 775-lecia Książenic oraz Karolinkę (2000r.)

Reinhard Pawlas był ulubionym nauczycielem uczniów. Oprócz nauczania geografii był wspaniałym wychowawcą prowadzącym w szkole kółka taneczne i turystyczne. Własne umiłowanie Pienin oraz Tatr wpoił swoim uczniom, którzy do dzisiejszego dnia pamiętają słynne pobyty u młynarza w stodole w Krościenku oraz rajdy nocne na Trzy Korony.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w kościele parafialnym w Książenicach, w środę 30 sierpnia 2017 o godz. 11:00.