Relacja ze spotkania w sprawie sieci gazowej

4.02.2019 r. w Szkole Podstawowej w Książenicach odbyło się kolejne spotkanie mieszkańców z przedstawicielem Polskiej Spółki Gazownictwa. Na spotkaniu tym zaprezentowana została koncepcja gazyfikacji Książenic w oparciu o zebrane ankiety.

Najważniejsze ustalenia spotkania:

  • 2022 rok planowane ukończenie fazy projektowej (projekt + uzyskanie niezbędnych pozwoleń)
  • 2024 rok planowane ukończenie budowy całej instalacji Kamień-Książenice (prace ziemne i przyłączeniowe)
  • Cena przyłącza ok. 2300 zł (instalacja do 15m; skrzynka z gazem na ogrodzeniu)
  • Można występować o warunki przyłączenia do siedziby Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, [aktualizacja – nie Gazownia w Rybniku, a w Gliwicach]Gazownia w Rybniku ul. Chrobrego 39   Gazownia w Gliwicach ul. Rolników 447 (szczegóły tutaj: https://www.psgaz.pl/przylaczenie-do-sieci-gazowej1)

Poniżej prezentujemy mapę z koncepcją:

(mapę można pobrać stąd)