PSG ogłosiła przetarg na wykonanie projektu budowy sieci gazowej w Książenicach

Przetarg obejmuje 2 zadania – wykonanie projektu budowlanego pełniącego jednocześnie funkcję dokumentacji wykonawczej dla Rybnika-Kamienia i Książenic. Termin składania ofert – 2019-05-27 godz. 11:00. Wadium 10 000 zł dla każdego zadania. Szacunkowy wartość zadań bez VAT: Kamień 1 250 000 zł, Książenice 950 000 zł. Termin wykonania zamówienia – 32 miesiące od podpisania umowy

Szczegółowe informacje o postępowaniu można znaleźć na platformie zakupowej PSG.