Zapraszamy na Zebranie Wiejskie

Sołtys Sołectwa Książenice zawiadamia, że w dniu 28 października 2019 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Książenicach odbędzie się Zebranie Wiejskie. Tematem zebrania będzie zmiana uchwały w sprawie podziału Funduszu Sołeckiego na rok 2019.

Na wniosek Klubu Sportowego Unia Książenice zmieni się zakres przedsięwzięcia, na które planowane było wydatkowanie środków w roku 2019. Zamiast płotu przy boisku treningowym, konieczne jest wykonanie płotu przy boisku głównym. Zmiana ta wymaga podjęcia uchwały przez Zebranie Wiejskie. Zapraszamy sympatyków klubu do obecności, celem zapewnienia kworum.