Zbliża się termin zapłaty za śmieci

Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, w miesiącu kwietniu nie będzie możliwości dokonania zapłaty w sołtysówce.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić dokonując internetowego przelewu na indywidualne konto przekazane każdemu z płatników. Za osoby nie posiadające internetowych rachunków bankowych, przelewów mogą dokonać członkowie rodziny lub sąsiedzi. Uprasza się o nie korzystanie z poczty celem dokonania zapłaty. W losowych przypadkach (samotne osoby starsze), w celu uzyskania pomocy można kontaktować się telefonicznie z sołtysem (tel. 602 632 064).

Termin dokonania wpłaty – 15.04 – nadal jest obowiązujący.

Harmonogram wywozu śmieci w miesiącu kwietniu pozostaje bez zmian.