Podziękowania

Sołtys Książenic składa gorące podziękowania współorganizatorom i uczestnikom Mszy Św. z okazji Dożynek: Księdzu Proboszczowi, Służbie Liturgicznej i kościelnej, pocztowi sztandarowemu Koła Pszczelarzy, Radzie Sołeckiej, Kołu Gospodyń Wiejskich, ofiarodawcom płodów rolnych i kwiatów, osobom dekorującym kościół, piekarni Czesława Wałacha za kołocz i chleb oraz władzom gminnym i powiatowym, mieszkańcom i gościom, którzy uczestniczyli we Mszy Św.