Zapraszamy na Zebranie Wiejskie

Sołtys Sołectwa Książenice

ZAWIADAMIA
że w dniu 24 września 2020 r. o godzinie 18:00

w sali OSP w Książenicach

odbędzie się Zebranie Wiejskie

Tematyka zebrania:

  • Zmiana uchwały w sprawie podziału Funduszu Sołeckiego na rok 2020.
  • Wybór zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2021.