Zbliża się termin zapłaty za śmieci

Opłatę za wywóz śmieci można uiścić w nowej sołtysówce (ul. Ks. Pojdy 98A – budynek ośrodka zdrowia i biblioteki, obok biblioteki) w dniach:
13.04.2021 (wtorek) w godz. 17.00-19.00
14.04.2021 (środa) w godz. 17.00-19.00

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z nowym regulaminem utrzymania czystości i porządku, od 1.04. odbiór bioodpadów odbywa się wyłącznie przez kubły.