Ważna informacja dla mieszkańców z ulicy Klimka

W związku z trwającym remontem ulicy Klimka, mieszkańcy tej ulicy, którzy chcieliby podłączyć istniejące na ich terenie dreny odwadniające posesje, dotychczas podłączone do istniejących tam rowów lub studzienek i zniszczone w trakcie remontu, powinni w tej sprawie jak najszybciej skontaktować się z p. Adamem Pszczółką, Dyrektorem Zarządu Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego (tel. 32 422 74 78, 32 422 78 74). Podłączenie drenów może być zrealizowane po uzyskaniu zgody z Zarządu Dróg, po okazaniu rachunków za wodę i wywóz ścieków, z których będzie wynikało, że ścieki są wywożone, a nie trafiają do sieci drenarskiej. Podłączenie zostanie wykonane poprzez studzienki zabudowane na terenie prywatnym, przez firmę remontującą ulicę Klimka. Koszt budowy studzienki na prywatnej posesji ponosić będzie właściciel tej posesji (cena do uzgodnienia z wykonawcą pracy). Podłączenie jest możliwe wyłącznie w czasie trwania remontu i tylko poprzez dodatkową studzienkę zabudowaną na terenie prywatnym, która będzie podłączona do studni w drodze (dreny nie mogą być wpięte bezpośrednio do studzienek drogowych).

Osoby, które mają wiedzę o istniejących drenach na ich posesjach, które zostały odcięte podczas remontu proszone są także o pilne zawiadomienie Spółki Wodnej w Czerwionce , tel. 32 43 11 328