„A Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas !”

Oto Bóg – Człowiek, przybywa w ciszy do głośnego świata, w małej wiosce, na peryferiach cywilizacji. Przybywa do każdego z nas niosąc pokój, którego świat bardzo potrzebuje. Niech wigilijny opłatek połączy nas w wierze i miłości, z nadzieją na spokój, szczęście, zdrowie i pomyślność w nadchodzącym roku,

czego życzy Sołtys i Rada Sołecka