Zmiana rachunków bankowych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Szanowni Mieszkańcy,

przypominamy, że od 1 lutego 2022 roku uległy zmianie obecne numery rachunków bankowych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Od tego dnia obsługę bankową gminy realizować będzie Mikołowski Bank Spółdzielczy.

Poniżej wskazujemy rachunki bankowe obowiązujące od 1 lutego dla wpłat dokonywanych na rzecz Urzędu Gminy i Miasta:

90 8436 0003 0000 0026 8500 0001 – dochody Urzędu Gminy;
03 8436 0003 0000 0026 8500 0015 – opłata skarbowa;
68 8436 0003 0000 0026 8500 0009 – wadia;
84 8436 0003 0000 0026 8500 0012 – zabezpieczenia i gwarancje wykonania.


Po 1 lutym 2022 r. zmienią się również indywidualne numery rachunków bankowych dla wpłat dotyczących:

I

  • podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego dla osób fizycznych
    o nowych rachunkach bankowych dla powyższych wpłat gmina poinformuje mieszkańców wskazując nowe rachunki bankowe w decyzji wymiarowej na 2022 r.,

II

  • podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego dla osób prawnych;
  • podatku od środków transportowych dla osób fizycznych i prawnych;
  • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności

o nowych rachunkach bankowych dla powyższych wpłat gmina poinformuje mieszkańców wskazując nowe rachunki bankowe osobnym pismem.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi przy stałych zleceniach płatności w Państwa bankach.

Jeśli od 1 lutego wyślą Państwo przelew na stary, zamknięty rachunek, pieniądze zostaną automatycznie zwrócone na Państwa konto, z którego przelew został wykonany.

Informujemy ponadto, że od 1 lutego w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta przy ul. Parkowej 9 otwarta zostanie placówka Mikołowskiego Banku Spółdzielczego, w której dokonywać można będzie wpłat na rzecz gminy bez pobierania przez bank opłaty bankowej.

Ze względu na warunki lokalowe placówki zachęcamy do dokonywania opłat elektronicznych lub dokonywania wpłat podatków u inkasentów.