Co dalej z gazem w Książenicach ?

Obecnie trwają prace projektowe, które powinny skończyć się jesienią bieżącego roku. Firma projektowa stara się prowadzić sieć gazową działkami publicznymi, jednakże nie wszędzie jest to możliwe. Tam, gdzie trzeba przejść działkami prywatnymi (najczęściej są to drogi) , mieszkańcy otrzymują pisma od firmy projektowej z prośbą o zawarcie umowy na udostępnienie terenu celem budowy gazociągu. Na pismach tych znajdują się dość szczegółowe dane osobowe, jednakże ich podanie jest niezbędne, aby umowa była wiążąca i można było otrzymać pozwolenie na budowę. To nie jest żadne oszustwo, ani próba wyłudzenia. Jeśli zależy nam na tym, aby sieć gazowa w Książenicach powstała, wypełnijmy pisma i odeślijmy je do firmy projektowej.

Od firmy projektowej otrzymaliśmy ogłoszenie, które prezentujemy poniżej:

OGŁOSZENIE

Na zlecenie Polskiej Spółki Gazownictwa firma I-PROJEKT sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Czajki 3/XII wykonuje dokumentację projektową „Budowa gazociągu śr/c w miejscowości Rybnik – Książenice” UP/00235487 -realizowaną w ramach Rządowego Programu przyspieszonej gazyfikacji kraju. Zakres inwestycji został przedstawiony na orientacji.

Do mieszkańców nieruchomości położonych na trasie projektowanego gazociągu zostały skierowane pisma w celu uzyskania zgody na budowę sieci gazowej.

​Z uwagi na konieczność sprawnego zakończenia prac projektowych – prosimy o pilne odesłanie wypełnionych i podpisanych oświadczeń mailem oraz o przesłanie oryginałów pocztą na adres firmy:

i-PROJEKT sp. z o.o.

ul. Czajki 3/XII

44-122 Gliwice

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku braku kontaktu z Państwa strony, w miesiącu lutym będziemy prowadzić prace terenowe mające na celu zebranie brakujących zgód.

Osoba odpowiedzialna za prace w terenie – Karolina Hassa, tel. 534 638 196

Szczegółowa mapka zasięgu sieci gazowej