Wybory Sołtysa 12.11.2023

W niedzielę 12.11.2023 w godzinach 8.00-18.00 w lokalu wyborczym w Szkole Podstawowej w Książenicach odbędą się wybory sołtysa. Zgłosiło się dwóch kandydatów – Tomasz Holeczki oraz dotychczasowy sołtys Marek Szczech.

Kadencja sołtysa i Rady Sołeckiej powinna dobiec końca w roku 2020. Wiosną 2020 r. wybuchła pandemia COVID-19, wprowadzono przepisy praktycznie zamykające ludzi w domach, co uniemożliwiało przeprowadzanie jakichkolwiek zebrań i spotkań. Rada Miejska, na mocy tych przepisów zmodyfikowała statut sołectwa. Kadencja sołtysa i Rady Sołeckiej została wydłużona, wybory miały się odbyć w terminie 90 dni od dnia odwołania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Na przełomie roku 2022/2023 nie było wiadomo, jak długo potrwa jeszcze stan zagrożenia epidemicznego, w związku z czym Rada Miejska podjęła kolejne działania mające na celu zmianę statutów jednostek pomocniczych, aby doprowadzić do wyborów w roku 2023. Statuty sołectw zostały znowelizowane, ustalono w nich, że wybory odbędą się do końca listopada 2023 r. We wrześniu 2023 podjęta została uchwała wyznaczająca termin wyborów sołtysa na 12.11.2023 r.

W sołectwach Przegędza i Książenice wybory sołtysów odbywają się w lokalach wyborczych. Głos można oddać na kandydatów, którzy wcześniej się zarejestrowali w Komisji Wyborczej w gminie, przedkładając wraz ze zgłoszeniem listy osób popierających danego kandydata, zawierające co najmniej 50 podpisów.

W pozostałych sołectwach naszej gminy wybory sołtysów odbywają się na zebraniach wiejskich. Rada Sołecka Książenic zostanie także wybrana na zebraniu wiejskim, którego termin zostanie ogłoszony po wyborach sołtysa.