Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres 2016-2023

Kadencja sołtysa trwała od wyborów 27.11.2016 r. do wyborów 12.11.2023 r. Rada Sołecka wybrana została na Zebraniu Wiejskim 12.01.2017 r. Członkami Rady Sołeckiej zostali:

Lp.Nazwisko i imię
1.Szczech Marek – sołtys
2.Czarnecki Marek
3.Dymorz Zofia
4.Gańczorz Janina
5.Gorzawski Roman
6.Hanak Martyna
7.Kania Andrzej
8.Kubasa Grzegorz
9.Markiewka Marcin
10.Morgała Bronisław
11.Podorski Andrzej
12.Procek Józef
13.Radecki Eugeniusz
14.Roskoszek Eugenia
15.Skopek Józef
16.Zawadzki Marek

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej powinna dobiec końca w roku 2020. Wiosną 2020 r. wybuchła pandemia COVID-19, wprowadzono przepisy praktycznie zamykające ludzi w domach, co uniemożliwiało przeprowadzanie jakichkolwiek zebrań i spotkań. Rada Miejska, na mocy tych przepisów zmodyfikowała statut sołectwa. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej została wydłużona, wybory miały się odbyć w terminie 90 dni od dnia odwołania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Na przełomie roku 2022/2023 nie było wiadomo, jak długo potrwa jeszcze stan zagrożenia epidemicznego, w związku z czym Rada Miejska podjęła kolejne działania mające na celu zmianę statutów jednostek pomocniczych, aby doprowadzić do wyborów w roku 2023. Statuty sołectw zostały znowelizowane, ustalono w nich, że wybory odbędą się do końca listopada 2023 r. We wrześniu 2023 podjęta została uchwała wyznaczająca termin wyborów sołtysa na 12.11.2023 r.

Zebrania Wiejskie

W trakcie kadencji odbyło się 13 Zebrań Wiejskich

 • 2017 – 3 (wybory Rady Sołeckiej, sprawozdawcze, fundusz sołecki)
 • 2018 – 3 ( sprawozdawcze, wieża telefonii komórkowej,fundusz sołecki)
 • 2019 – 3 (sprawozdawcze, fundusz sołecki, zmiana funduszu sołeckiego)
 • 2020 – 1 (bez sprawozdawczego z powodu COVID, fundusz sołecki + zmiana funduszu sołeckiego)
 • 2021 – 1 (sprawozdawcze+ fundusz sołecki)
 • 2022 – 1 (sprawozdawcze+ fundusz sołecki)
 • 2023 – 1 (sprawozdawcze+ fundusz sołecki)

Na Zebraniach Wiejskich mieszkańcy podjęli 12 uchwał, dodatkowo w latach 2021-23 odbyły się 3 Zebrania Rady Sołeckiej (po 1 w każdym roku) na prawach Zebrania Wiejskiego, podczas których Rada Sołecka podjęła 3 uchwały zmieniające bądź doprecyzowujące uchwały odnośnie funduszu sołeckiego.

Uchwały

2017 – 1 – fundusz sołecki

2018 – 5 uchwał

 1. zaopiniowanie zasad sprzedaży alkoholu
 2. wniosek o zablokowanie budowy stacji telefonii komórkowej
 3. zaopiniowanie zasad usytuowania miejsc sprzedaży alkoholu
 4. zmiana funduszu sołeckiego na 2018 – doprecyzowanie wyposażenia dodatkowego
 5. fundusz sołecki na 2019 r.

2019 – 2 uchwały

 1. fundusz sołecki na 2020 r.
 2. zmiana funduszu sołeckiego na 2019 – ogrodzenie boiska głównego LKS Unia Książenice zamiast boiska bocznego

2020 – 2 uchwały

 1. zmiana funduszu sołeckiego na 2020 – rezygnacja z imprezy plenerowej ze względu na COVID, wprowadzenie zakupu płyt ażurowych, powiększenie środków na plac zabaw
 2. fundusz sołecki na 2021 r.

2021 – 2 uchwały

 1. uchwała Zebrania Wiejskiego – fundusz sołecki na rok 2022
 2. uchwała Rady Sołeckiej – zmiana funduszu sołeckiego na 2021 r

2022 – 2 uchwały

 1. uchwała Rady Sołeckiej – zmiana funduszu sołeckiego na 2022 r
 2. uchwała Zebrania Wiejskiego – fundusz sołecki na rok 2023

2023 – 2 uchwały

 1. uchwała Rady Sołeckiej – zmiana funduszu sołeckiego na 2023 r
 2. uchwała Zebrania Wiejskiego – fundusz sołecki na rok 2024

Pełne teksty uchwał znajdują się także na naszej stronie w menu Dokumenty

Fundusz Sołecki – realizacja

Realizacja zadań następuje na podstawie uchwały z roku poprzedniego. Kilkukrotnie uchwały były modyfikowane.

2017

Dokończenie utwardzenia łącznika Powstańców – Zielona – 27 222,50 zł

2018

Zakup sceny rozkładanej wraz z wyposażeniem dodatkowym (meble biesiadne, namioty z obciążnikami) do realizacji imprez plenerowych – 33.139,10 zł

2019

Organizacja integracyjnej imprezy plenerowej Dożynki-Zakończenie Lata 2019 -12 000 zł

Ogrodzenie boiska głównego LKS Unia Książenice – 23 847,40 zł

2020

Zakup ażurowych płyt betonowych celem umocnienia przydrożnego rowu przy ul. Nad Potokiem – 3500,00 zł

Doposażenie i remont placu zabaw dla dzieci – 34 196,10 zł

2021

Wykonanie wiaty na działce sportowo-rekreacyjnej w Książenicach – 42 535,00 zł.

2022

Zakup i montaż wiaty na rowery wraz z wykonaniem podłoża przy Szkole Podstawowej w Książenicach – 47 721,80 zł.

2023

Utwardzenie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia i Biblioteką – 52 728,50 zł

Dodatkowe środki z funduszu sołeckiego

Decyzją Burmistrza, corocznie kwota zwrotu z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za poprzedni rok zostaje przekazana do rozdysponowania przez Sołtysa i Radę Sołecką. Zwrot następuje w sierpniu-wrześniu, środki są do wydania do końca roku.

2017

 1. Uzupełnienie oznakowania nazw ulic – 6500 zł
 2. Uzupełnienie wyposażenia sołtysówki – zakup lodówki, palnika gazowego, farby oraz dodatkowego wyposażenia niezbędnego do obsługi imprez plenerowych – 3073,31 zł. Pomalowanie sołtysówki nastąpiło we własnym zakresie.

2018

 1. Uzupełnienie oznakowania nazw ulic – 2000 zł
 2. Zakup kamienia, ekobordów, obrzeży i innych elementów podłoża do mini ogródka botanicznego Nad Potokiem w Książenicach – 3515,35, zł
 3. Wykonanie instalacji wodnej do płyty treningowej boiska w Książenicach – 4000 zł

2019

 1. Uzupełnienie oznakowania nazw ulic 4000 zł.
 2. Zakup wyposażenia sołtysówki 3000 zł.
 3. Zakup nagród do turnieju tenisa stołowego o puchar sołtysa Książenic 1000 zł.
 4. Wykonanie gadżetów promujących sołectwo 1459,18 zł.

2020

 1. Zakup i montaż wiaty przystankowej na przystanku Książenice – Kościół w kierunku Rybnika – model Orion 2005 ST lub podobny – 6685, 05 zł
 2. Zakup wyposażenia sołtysówki 2330,96 zł.

2021

 1. Zakup pojemnika Serce na nakrętki – na potrzeby akcji charytatywnych – 1700 zł
 2. Zakup wyposażenia sołtysówki 2500 zł.
 3. Zakup kosza na psie odchody – pilotaż (ZDiSK) 600 zł
 4. Zakup koszy na śmieci i słupów oświetleniowych (MOSiR) 4741,91 zł

2022

 1. Uporządkowanie terenu przy boisku Unii Książenice – 5000 zł
 2. Zakup namiotu plenerowego oraz gabloty zamykanej i tablicy informacyjnej – 5330,90 zł

2023

 1. Wydatki związane z obchodami 800-lecia Książenic 11 229,89 zł

Dożynki

Coroczne dożynki są największą imprezą organizowaną przez Sołtysa i Radę Sołecką, we współpracy z Księdzem Proboszczem oraz wszystkimi organizacjami działającymi na terenie Książenic. Praktyczne przygotowania do dożynek rozpoczynają się ścięciem zboża na koronę – najczęściej na przełomie czerwca i lipca – zboże do korony musi być wcześnie ścięte, aby kłosy były proste. Potem zboże jest suszone. Koronę szykują panie z KGW pod kierownictwem Eugenii Roskoszek. Najważniejszą częścią dożynek jest uroczysta dziękczynna Msza Św. w intencji rolników i ich rodzin. Popołudniowe imprezy miały różnorakie formy – najczęściej rozpoczynał je korowód dożynkowy, a potem – w latach 2017-2018 miały miejsce dwie edycje drużynowego Turnieju Sołeckiego przygotowanego przez „Razem dla Książenic. W roku 2019 po raz pierwszy dożynki odbyły się na parkingu przy kościele. Dzięki dofinansowaniu kwotą 12 000 zł z funduszu sołeckiego 2019 mogliśmy sobie pozwolić na szerokie grono wykonawców W programie biesiadnym „Andrzej Miś Prezentuje” obok prowadzącego wystąpili Bogusława Piechura, Paweł Siluk-Steiner, Teresa Waleriańska, Bożena Mielnik. Następnie odbył się koncert zespołu Happy Folk oraz zabawa taneczna z zespołem Duo-Vocal & Sax. Dożynki Sołeckie roku 2020 z powodu epidemii COVID-19 zostały ograniczone do uroczystej Mszy Św. w dniu 30.08.2020, po której uczestnicy otrzymali zapakowane paczuszki z kołoczem. W ramach powrotu do normalności, w roku 2021 r. dożynki miały formę biesiady na parkingu przy kościele. W trakcie imprezy można było zaszczepić się przeciwko Covid-19. W roku 2022 nastąpiła reaktywacja korowodu dożynkowego, w trakcie którego przeprowadziliśmy konkurs na najlepszy pomysł dożynkowy. Podobnie wyglądały dożynki w roku 2023, tym razem po burzy i przy zasilaniu z agregatów prądotwórczych.

W każdych dożynkach w części artystycznej występowały dzieci ze Szkoły Muzycznej „Egida”, w ostatnich latach dołączyły do nich mażoretki Estrellita z Książenic oraz Książeniczanki.

Zdjęcia Dożynki 2017

Zdjęcia Dożynki 2018

Zdjęcia Dożynki 2019

Zdjęcia Dożynki 2020

Zdjęcia Dożynki 2023

Sołtysówka stara i nowa

Sołtysówka to miejsce zebrań Rady Sołeckiej, miejsce spotkań KGW, „Książeniczanek”, innych grup działających w Książenicach oraz miejsce poboru podatków i opłat.

W marcu 2021 Rada Sołecka otrzymała w użytkowanie nieużywane pomieszczenia w budynku Ośrodka Zdrowia i Biblioteki (ul. Ks. Pojdy 98A), obok biblioteki. W sierpniu udało się je umeblować. Od tego czasu pobór podatków i opłat prowadzony jest w nowym miejscu. Starą sołtysówkę – w związku z koniecznością budowy nowej remizy – po latach czeka rozbiórka, obecnie trwają prace nad znalezieniem godnego miejsca pracy dla Koła Gospodyń Wiejskich – chcemy, zmienić nieco aranżację sceny w sali przy OSP i tam wygospodarować miejsce dla Pań.

Spółka Wodna

W ewidencji na terenie działania Gminno-Miejskiej Spółki Wodnej Czerwionka Leszczyny znajduje się 9630 mb rowów, oraz 103 ha sieci drenarskiej.

W 2019 r delegatami do Spółki Wodnej na lata 2020-2024 zostali Bronisław Morgała, Andrzej Kania, Janina Gańczorz, Zofia Dymorz, Marek Szczech, Marian Luks, Wojciech Gabryś, Eugenia Kondzielnik oraz Michał Becker. Rolą sołtysa jest planowanie zadań do wykonania przez Spółkę Wodną – co roku spółka otrzymuje ode mnie pismo ze wskazaniem zadań do realizacji w roku kolejnym. Ponadto uczestniczę w dorocznych zebraniach sprawozdawczych, w latach 2016-2021 byłem członkiem Komisji Rewizyjnej Spółki, od 2021 roku pełnię funkcję Przewodniczącego Zarządu Gminno-Miejskiej Spółki Wodnej Czerwionka-Leszczyny.

Spółka Wodna finansowana jest z trzech źródeł – składek członkowskich, dotacji Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz dotacji Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. W roku 2018 składka wynosiła 13 540,35 zł, by wzrosnąć do kwoty 26 000 zł w roku 2023. Dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach to obecnie około 10 000 zł (w poszczególnych latach kwota się zmieniała, w zależności od wymiaru realizowanego zadania). Największym płatnikiem spółki jest Urząd GiM– kwota dotacji od 34 000 zł w roku 2018 do 45 700 zł w roku bieżącym.

W ramach dostępnych środków realizowane były tzw. wybicia (pokrywane najczęściej ze składek, obecnie przeciętny koszt jednego wybicia to 3-5 tys zł), czyszczenie fragmentów rowów oraz inwestycje. W ramach inwestycji sukcesywnie wykładany ażurami jest książenicki potok – największy fragment w roku 2021 za kwotę 50 000 zł, warto też wspomnieć likwidację wybicia obok wiaduktu w rejonie skrzyżowania ulic Wolności, Za Torem kosztem 20 000 zł w roku 2022.

Jak widać z powyższego zestawienia, składki zbierane na Spółkę Wodną umożliwiają konserwację ok. 5%-10% urządzeń rocznie, pozostałe 5 %-10% to dotacja z UGiM. Przy tym poziomie nakładów nie ma szans na prace częstsze niż raz na ok 7,5 lat, gdyby nie dotacja z UGiM, za którą dziękujemy, byłoby jeszcze gorzej.

Remonty ulic

Sukcesywnie z roku na rok poprawia się stan dróg w sołectwie, jednak zawsze po usunięciu pewnych usterek pojawiają się nowe problemy. Co roku odbywają się remonty cząstkowe dróg bitumicznych oraz bieżące remonty dróg gruntowych, przybywa dróg realizowanych w technologii śladowej. Tempo budowy czy remontów jest zależne od dostępnych środków budżetowych. Na początku kadencji przeanalizowaliśmy długość nieutwardzonych dróg w stosunku do liczby zabudowań, co pozwoliło nam wypracować kolejność wykonywania prac. I tak

W latach 2017-2018 wyremontowano zamieszkałe odcinki ulicy Zielonej – częściowo w nawierzchni brukowej, częściowo w śladowej wraz z wykonaniem fragmentu kanalizacji deszczowej (kanalizacja deszczowa fi 300 68 mb + 41 mb – 67 137,99 zł, ul. ślad etap I – 290 mb 97 251,45 zł, nawierzchnia brukowa 200 mb 123 199,41 zł, ślad etap II 230 mb 53 767,73 zł)

W roku 2018 w technologii śladowej wyremontowano ul. Leszcze 480 mb za 177 986,89 zł

W marcu 2019 r. kosztem 59 996,34 zł zakończono remont łącznika ul. Zielona / Powstańców.

Jesienią 2019 przy ul. Nad Potokiem wykonano brakujący fragment technologią śladową oraz fragment ulicy Za Torem.

Pod koniec roku 2020, ze środków zaoszczędzonych na „akcję zima” zrealizowany został 1. etap remontu w technologi śladowej ul. Za Torem. 2. Etap został wykonany w roku 2021, latem.

W latach 2021-2022 wykonano nakładkę na ul. Wolności (2 x 100 000 zł).

W latach 2022-2023 wykonano pierwszy i drugi etap nawierzchni śladowej na ul. Lasoki (razem ok. 450 m), pozostaje jeszcze ok. 300 m na lata następne.

W 2023 r. gmina przejęła leśną drogę od ulicy Leśnej w kierunku ul. Lasoki, co pozwoliło poprawić jej stan.

Bardzo potrzebne byłoby utwardzenie ulic Konwaliowej i Spadkowej – niestety nie są one własnością gminy i na razie nie jest to możliwe.

Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”

Kolejnym źródłem pozyskiwania funduszy na inwestycje w sołectwie jest coroczny konkurs ogłaszany przez samorząd regionu. Sołectwo może złożyć wniosek o dofinansowanie zadania za pośrednictwem gminy. Początkowo każde sołectwo naszej gminy składało wniosek co rok, później sołtysi zdecydowali, żeby w ramach dostępnej dla gminy kwoty wykonywać większe inwestycje i tym samym uzgodnić, które sołectwo w danym roku złoży wniosek. W ramach konkursu udało się pozyskać środki i zrealizowano następujące inwestycje:

2019

„Zakup sprzętu do organizacji imprez plenerowych w Książenicach” – rozbudowa przenośnej sceny i dokupienie namiotów plenerowych

2021

Rozbudowa placu zabaw w Książenicach – część drabinkowa (10 000 zł z konkursu razem ok. 38 000 zł)

2023

Zakątek sensoryczny w Książenicach obok płyty dolnej boiska (80 000 zł w tym 32 000 zł dofinansowania marszałkowskiego)

Mini ogródek botaniczny Nad Potokiem

W latach 2018-2019 dzięki sporządzeniu wniosków i otrzymaniu dofinansowaniu ze środków dwóch edycji tzw. Inicjatywy Lokalnej powstał w Książenicach, u zbiegu ulic Smołki – Księdza Pojdy – Nad Potokiem, mini ogródek botaniczny. Teren ten, był przez laty wykorzystywany jako składowisko kruszywa do utwardzania dróg, wcześniej w tym miejscu stały kontenery na śmieci, a jeszcze wcześniej, dawno temu kiosk.

Jesienią 2017 r. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu w ramach inicjatyw lokalnych. Udało się otrzymać dofinansowanie i zawrzeć umowę, dzięki czemu mogliśmy przystąpić do prac. Opracowaliśmy projekt ogródka, a na przełomie wiosny i lata 2018 r. członkowie Rady Sołeckiej oraz wolontariusze rozpoczęli prace związane z jego budową – pozyskaliśmy i rozplantowali ziemię, odchwaściliśmy podłoże, dokonaliśmy nasadzeń 50 gatunków roślin, obłożyliśmy teren geotkaniną. Przez całe długie suche lato regularnie podlewaliśmy rośliny. Jesienią 2018 w ramach inicjatywy lokalnej został złożony wniosek o dofinansowanie 2. etapu prac przy mini ogródku botanicznym Nad Potokiem. W ramach II etapu inicjatywy w roku 2019 członkowie Rady Sołeckiej oraz wolontariusze wykonywali

 • odchwaszczenia i cięcia pielęgnacyjne
 • wyposażenie działki w stojak dla rowerów
 • wykonanie tabliczek z nazwami roślin,
 • oddzielenie donicami części działki od pasa drogowego
 • zagospodarowanie pochyłej części działki (brzeg skarpy pomiędzy obecnymi nasadzeniami, a potokiem),
 • wypełnienie wolnej przestrzeni ziemią i kamieniem dekoracyjnym

Do prac przy ogródku botanicznym włączyli się także członkowie i sympatycy Razem dla Książenic, którzy zrealizowali tam swój projekt „Robaczki mają moc”. W ramach projektu do ogródka zostali zaproszeni uczniowie Szkoły Podstawowej w Książenicach, którzy mieli przyjemność uczestniczyć w warsztatach pszczelarskich. Zajęcia miały na celu zainteresowane młodego pokolenia pszczelarstwem, oraz uświadomienie im jak ważną rolę pełnią pszczoły w naszym ekosystemie. Warto również wspomnieć o innej inicjatywnie z roku 2019 w ramach Działaj Lokalnie. Dzięki niej nasze książenickie miniarboretum wzbogaciło się o mini biblioteczkę. Stało się tak za sprawą projektu „Podziel się Książką” realizowanego przez Stowarzyszenie Redukowania Bierności z Czerwionki – Leszczyn. Z biblioteczki można zabrać dowolną książkę, pod warunkiem zostawienia tam innej. Obecnie, w ramach możliwości członkowie Rady Sołeckiej i wolontariusze starają się utrzymywać ogródek, jednakże uważamy, że zadanie to powinien przejąć ZDiSK.

Oświetlenie

Sukcesywnie, w ramach możliwości budżetowych uzupełniane są punkty świetlne w niezbędnych lokalizacjach. Z większych inwestycji w 2017 – w rejonie zbiegu ulic Powstańców, Granicznej, Wolności i Za Torem zamontowanych zostało 9 urządzeń fotowoltaicznych z oprawami oświetleniowymi drogowymi, w roku 2021 wykonano oświetlenie przy bocznej odnodze ks. Pojdy 20a-20h (75 000 zł).

Inwestycje powiatowe

Oprócz doraźnych prac remontowych w minionej kadencji Powiat Rybnicki zrealizował w Książenicach następujące inwestycje:

Latem 2020 r. Starostwo Powiatowe w Rybniku dokończyło długo oczekiwany fragment chodnika przy ul Ks. Pojdy – na końcu wsi, do granicy lasu.

W roku 2021, w okresie wrzesień-grudzień miał miejsce wielki remont ulicy Klimka. Ulica Klimka jest drogą powiatową. Na Zebraniach Wiejskich często podnoszony był kiepski stan tej drogi. Dzięki osobistemu zaangażowaniu p. Wicestarosty Marka Profaski, zadanie to znalazło się w budżecie powiatu. Za kwotę ok. 3,2 mln zł droga została zmodernizowana – wymieniono podbudowę, poprawiono kanalizację deszczową, wykonano ciąg pieszo-rowerowy, a całość pokryta została jednolitą „bezszwową” nawierzchnią.

Inne inwestycje gminne

26.09.2017 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowego, wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Książenicach. Wartość inwestycji – 426 246.94 zł.

W 2018 r miał miejsce remont budynku i przeniesienie biblioteki do nowej lokalizacji – na I piętrze nad ośrodkiem zdrowia. Koszt remontu – 167 000 zł. Odświeżenie ośrodka zdrowia – koszt ok. 28 000 zł

2021 – 19.09.2021 ukończenie rozbudowy boiska, 2022 zakończenie wykupu gruntów Boisko spełnia wymagania PZPN dla wyższych klas rozgrywkowych, koszt modernizacji wraz z wykupem gruntów bliski jest 1 mln zł.

W czerwcu 2022 r. Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny otrzymała w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dofinansowanie w wysokości 5 mln złotych na budowę miejsc wypoczynku i rekreacji. W ramach realizacji zadania na terenie każdej z dzielnic miejskich i na terenie każdego sołectwa utworzone zostaną miejsca rekreacyjne. Po wielu spotkaniach, naradach i przemyśleniach zdecydowaliśmy, że utworzymy miejsce rekreacji wzdłuż boiska Unii Książenice, po prawej stronie patrząc od ulicy Słonecznej za trybunami. Płot boiska częściowo zostanie przebudowany, wiata zostanie wyposażona w stoliki i będzie integralną częścią tego miejsca, tak, że rodzic będzie mógł usiąść pod wiatą i patrzyć, jak się bawią jego dzieci

Na początku będą atrakcje dla małych dzieci (zamek), potem dla starszych huśtawki, piramida linowa, i na końcu street workout. Plac będzie oświetlony i ogrodzony. Całość prac szacujemy na ok. 650 000 zł, plac powinien zostać ukończony w 2023 r.

Komunikacja publiczna

W dniu 01.09.2022 wszedł w życie nowy rozkład jazdy MZK Jastrzębie. W rozkładzie tym znalazły się dwie linie autobusowe jadące przez Książenice – 302 ze Szczygłowic do Rybnika oraz 303 ze Szczygłowic do KWK Dębieńsko. Po wielu latach usilnych starań, uzyskaliśmy bezpośrednie połączenie autobusowe z Czerwionką. Dotychczasowa linia 195 obsługiwana przez ZTM została zawieszona, jej rolę przejęły linie 302 i 303. Nowe linie obsługiwane są przez MZK Jastrzębie (którego nasza gmina jest członkiem), więc wiąże się to z koniecznością nabycia kolejnego biletu. Niestety ZTM i ZTZ Rybnik, obsługujące do tej pory Książenice nie potrafią się dogadać z MZK w celu wzajemnego honorowania biletów.

Gaz

W 2018 r. pojawiła się realna szansa na budowę sieci gazowej w Książenicach. 19.04.2018 r. zorganizowałem pierwsze spotkanie mieszkańców Książenic z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. na ten temat. Po tym spotkaniu zbieraliśmy ankiety na temat potencjalnego zużycia gazu. Udało się zebrać 135 ankiet, które zostały przekazane do PSG. Dzięki tym ankietom wykonana została analiza, która wykazała opłacalność inwestycji dla Książenic i Kamienia, następnie wykonana analiza hydrauliczna wykazała możliwości techniczne, po czym PSG przystąpiła do wykonania wstępnej koncepcji gazyfikacji Książenic. 4.02.2019 r. w Szkole Podstawowej w Książenicach odbyło się kolejne spotkanie mieszkańców z przedstawicielem Polskiej Spółki Gazownictwa. Na spotkaniu tym zaprezentowana została koncepcja gazyfikacji Książenic w oparciu o zebrane ankiety. Najważniejsze ustalenia spotkania:

2022 rok planowane ukończenie fazy projektowej (projekt + uzyskanie niezbędnych pozwoleń)

2024 rok planowane ukończenie budowy całej instalacji Kamień-Książenice (prace ziemne i przyłączeniowe). Obecnie projekt sieci w Kamieniu jest ukończony, projekt w Książenicach ma opóźnienie – ma być gotowy w okolicach marca 2024. Czas pokaże, czy dojdzie do realizacji zadania, gdyż w tzw. międzyczasie Unia Europejska uznała gaz za paliwo nieekologiczne.

Inne

W latach 2017-2019 odbyły się 3 edycje Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Sołtysa Książenic.

23.03.2017 r. , w ramach integracji mieszkańców, w restauracji „Książęca” odbyła się prelekcja wygłoszona przez dra Jacka Kurka pt. „Czuwając nad pulsem życia. Bohaterowie naszego lokalnego świata”,

21.02.2018 r. w restauracji Książęca odbyło się spotkanie poświęcone „Tragedii Górnośląskiej”.

Spotkanie było organizowane we współpracy z Biblioteką Publiczną w Czerwionce-Leszczynach i MOK-iem. Prelegentem był nasz mieszkaniec, dr Janusz Mokrosz, który przedstawił powyższy kontekst historyczny przypominając postać jednego z głównych bohaterów tych wydarzeń – Aleksandra Zawadzkiego.

W latach 2018-2019 brałem udział w zespole szacującym szkody łowieckiego.

W roku 2023 odbyły się wielkie obchody 800-lecia Książenic – było spotkanie historyczne, impreza plenerowa, turniej piłkarski, koncert organowy, wyemitowanie numizmatu oraz zakopanie kapsuły pamięci.

W okresie sprawozdawczym prowadziłem korespondencję z

 • Burmistrzem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny i podległymi mu jednostkami,
 • Starostą i Radą Powiatu,
 • Zarządem Dróg Powiatowych,
 • Spółką Wodną

Korespondencja dotyczyła spraw bieżących, stanu dróg, stanu drzew, okolic przystanków autobusowych, komunikacji autobusowej, wskazanych problemów mieszkańców. Część moich uwag została uwzględniona, część będzie realizowana, niektóre zostały odrzucone, wiele spraw się toczy.

Na koniec niniejszego sprawozdania chciałbym złożyć podziękowania za dobrą współpracę– samodzielnie nic bym nie zrobił – dlatego dziękuję przede wszystkim Radzie Sołeckiej, za pomoc w realizacji wszystkich wymienionych tu i nie wymienionych zadań, władzom Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na czele z Burmistrzem p. Wiesławem Janiszewskim, że konstruując budżet pamiętają o Książenicach, ks. Proboszczowi za życzliwość i ogłoszenia parafialne, które nadal pozostają głównym kanałem przesyłania informacji, oraz mieszkańcom, za zaufanie, cierpliwość, pomoc w wybranych sprawach i cenne uwagi oraz pomysły które możemy wdrażać.

Marek Szczech

Książenice, 10.11.2023 r.