Budżet na rok 2024 przyjęty !

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rozpoczynamy realizację następujących inwestycji Dla Książenic:
termomodernizacja budynku sali OSP, adaptacja pomieszczeń sali OSP, rozbiórka starej remizy, zakup nowego samochodu bojowego.
Zadaniem przechodzącym z bieżącego roku będzie budowa placu zabaw obok boiska Unii Książenice.

Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej głosowany była jeszcze jedna bardzo ważna uchwała – przyjęcie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.
To gruby dokument opisujący wszystkie możliwe bolączki szeroko rozumianego transportu w naszej okolicy i proponujący ich rozwiązanie – od synchronizacji rozkładów jazdy, poprzez wprowadzenie wspólnych biletów, budowę centrów przesiadkowych, ścieżek rowerowych, chodników, adaptację dróg czy wprowadzenie nowych rozwiązań transportowych. Jego przyjęcie pozwala ubiegać się o środki zewnętrzne do realizacji tych zadań. W sporej części jest on zbieżny z postulatami od lat zgłaszanymi przez wielu mieszkańców Książenic. Gdyby udało się go chociaż w części zrealizować, żylibyśmy w zupełnie innej, lepszej rzeczywistości transportowej. Czas pokaże.