Poprzednie Rady Sołeckie

Rada Sołecka kadencji 2016 – 2023:

Sołtys: Marek Szczech
Marek Czarnecki
Zofia Dymorz
Janina Gańczorz
Roman Gorzawski
Martyna Hanak
Andrzej Kania
Grzegorz Kubasa
Marcin Markiewka
Bronisław Morgała
Andrzej Podorski
Józef Procek
Eugeniusz Radecki
Eugenia Rozkoszek
Józef Skopek
Marek Zawadzki

Rada Sołecka kadencji 2012 – 2016:

Sołtys: Marek Szczech
Marek Czarnecki
Zofia Dymorz
Janina Gańczorz
Andrzej Kania
Grzegorz Kubasa
Edward Kucharczyk
Marcin Markiewka
Grzegorz Mazur
Bronisław Morgała
Bronisław Piecha
Andrzej Podorski
Eugeniusz Radecki
Józef Skopek
Józef Skupień
Damian Szymura