Zapraszamy na Zebranie Wiejskie

Sołtys Sołectwa Książenice zawiadamia, że w dniu 19 września 2022 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w sali OSP w Książenicach odbędzie się Zebranie Wiejskie.

Tematem zebrania będzie:

  • Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej
  • Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2023

Serdecznie zapraszamy!