Spotkanie informacyjno – promocyjne dla rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Rybniku zaprasza na spotkanie informacyjno-promocyjne dla rolników, które odbędzie się w dniu 5 lutego 2013 roku – wtorek o godzinie 10:00 w Starostwie PowiatowymZapraszamy serdecznie do uczestnictwa w spotkaniu informacyjno-promocyjnym dla rolników i instytucji i organizacji współpracujących dotyczącym
przyjmowania wniosków obszarowych, ONW i rolnośrodowiskowych w ramach X Kampanii 2013,
które odbędzie się 5 lutego 2013 roku – wtorek o godzinie 10:00 w Starostwie Powiatowym w Rybniku, ul. 3-go Maja 31

Porządek spotkania:

  • Otwarcie spotkania i powitanie gości – Kierownik BP ARiMR
  • Wystąpienie zaproszonych gości (w tym: przedstawicieli miejscowej władzy samorządowej, organizacji i instytucji współpracujących)
  • Przekazanie informacji dotyczących płatności obszarowych, ONW i rolnośrodowiskowych, w tym omówienie składania wniosków drogą elektroniczną
  • Omówienie wymogów wzajemnej zgodności w 2013 roku (Dobrostan zwierząt)
  • Omówienie innych działań nieinwestycyjnych PROW 2007-2013
  • Omówienie realizacji zadań i interpretacji wyników kontroli na miejscu (w tym metodą FOTO) – realizuje Biuro Kontroli na Miejscu Śląskiego OR;
  • Omówienie systemu informacji przestrzennej dla działek rolnych
  • Perspektywa programowa na lata 2014-2012
  • Inne krótkie, merytoryczne wystąpienia Śląskiego ODR, Śląskiej IR, KRUS oraz innych organizacji i instytucji współpracujących;
  • Zakończenie i podsumowanie spotkania

Pracownicy BP ARiMR w Rybniku