Prezentacja książki w książenickiej szkole

W dniu 11 kwietnia 2013 roku o godzinie 18:00 świetlica w Szkole Podstawowej w Książenicach wypełniła się po brzegi. Powodem było kolejne, drugie już spotkanie promocyjne książki Damiana Halmera pt. „Najstarsze dzieje Książenic” (pierwsze spotkanie odbyło się tydzień wcześniej w rybnickim Muzeum).

Średniowieczne dzieje wsi niezwykle zainteresowały jej mieszkańców, dowodem czego może być fakt, że przywiezione przez autora książki, dokładnie 25 sztuk, rozeszły się w niecałe 3 minuty.
Spotkanie było połączone z prezentacją pt. „Książenice – zwykła, niezwykła wieś”, w trakcie której autor nie tylko przedstawił najważniejsze i najciekawsze informacje dotyczące dziejów Książenic do końca XIV wieku, ale także starał się udowodnić, że śledząc historię tej jednej wsi można tak naprawdę poznać dzieje całego regionu. Dużo miejsca poświęcił także dokumentom opowiadającym o dziejach Książenic, a także podzielił się refleksjami na temat potrzeb dalszych badań, w tym szczególnie pod kątem rozwoju wsi w wieku XIX i sprawie planowanego wówczas w Książenicach wydobycia węgla kamiennego.


Już podczas spotkania okazało się, że historia Książenic jest mieszkańcom bardzo bliska, pojawiły się postulaty upamiętnienia miejsca odnalezienia amfory kultury ceramiki sznurowej czy też stworzenia dalszej części książki obejmującej nowsze czasy, a być może nawet całościowej monografii. W roku 2023 Książenice świętować będą 800 lat od pierwszej pisemnej wzmianki, co mogłoby być dobrą ku temu okazją.


Książkę Damiana Halmera pt. „Najstarsze dzieje Książenic” można obecnie zakupić w księgarniach: Neumann (Czerwionka-Leszczyny), Orbita (Rybnik), Sowa (Rybnik) oraz kontaktując się bezpośrednio z samym autorem (wydawnictwo@illustris.com.pl).

Prezentacje w obiektywie