Rekrutacja do projektu „Edukacja mieszkańców gminy Czerwionka-Leszczyny”

Informujemy, że trwa rekrutacja uczestników do projektu pn.: „Edukacja mieszkańców gminy Czerwionka-Leszczyny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 9.5 PO KL – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich). Projekt skierowany jest do kobiet posiadających status osoby bezbrobotnej lub nieaktywnej zawodowo, zameldowanych na terenie sołectw Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny (Moduł 1) oraz dla osób posiadających status osoby pracującej, zameldowanej na terenie sołectwo GiM Czerwionka – Leszczyny (Moduł 2).Projekt realizowany jest przez Lidera projektu – AV Sp. z o.o. z Rybnika oraz Partnera projektu – Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny.

Projekt umożliwia bezpłatne skorzystanie z dwóch modułów szkoleniowych:

Moduł 1 – Szkolenie z zakładania własnej działalności gospodarczej i pozyskiwania środków na działalność gospodarczą [2 grupy szkoleniowe po 6 osób – 20 h na grupę] – szkolenie skierowane jest do kobiet posiadających status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo zameldowanych na terenie sołectwa Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny (tj.: Bełku, Książenic, Palowic, Przegędzy, Stanowic i Szczejkowic);

Moduł 2 – Szkolenie z obsługi komputera i Internetu [1 grupa szkoleniowa (12 osób) – 100 h] – szkolenie skierowane jest do osób posiadających status osoby pracującej zameldowanych na terenie sołectwa Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny (tj.: Bełku, Książenic, Palowic, Przegędzy, Stanowic i Szczejkowic).

Rekrutacja trwa do 25 kwietnia br. Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne są na stronie www.czerwionka-leszczyny.pl w zakładce „PROJEKTY SPOŁECZNE”, w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Wydział Rozwoju Gminy i Miasta, ul. Rostka 7, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, II p. – Tel. 32 43 12 251) oraz u Lidera projektu www.av-spolka.pl