Mobilna zbiórka elektrośmieci – szczegóły

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że na terenie gminy w dniach 27–29 maja odbędzie się mobilna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (RTV, AGD, komputery, narzędzia elektryczne itp.).

Prosimy o dostarczanie do wyznaczonych punktów odbioru kompletnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.W naszym Sołectwie zbiórka zostanie przeprowadzona we wtorek 28 maja wg następującego planu:

  • ul. Klimka 15 B , 8.00-8.30
  • ul. Ks. Pojdy 6 a, 8.35-8.50
  • ul. Ks. Pojdy 125, 8.55-9.20
  • ul. Nad Potokiem 19, 9.25- 10.00
  • ul. Spadkowa 16, 10.05.-10-30
  • ul. Wolności 23, 10.35- 11.00
  • oraz punkt zbiorczy przy Szkole Podstawowej w Książenicach, 11.05-11.40

Na liście znajdują się adresy przekazane sołtysowi do dnia 30.04.2013 r. do wczesnych godzin popołudniowych. Adresy przekazane później (przesłane do Urzędu po długim weekendzie majowym) niestety nie zostały uwzględnione.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarowania Odpadami Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny tel. 32 4295943.

Zachęcamy do skorzystania z możliwości bezpłatnego oddania elektrośmieci.

Źródło i szczegółowe informacje www.czerwionka-leszczyny.pl